Loading...
 
       
Quy trình năm học 2012-2013   |   Hướng dẫn Tuần lễ đầu năm học 2012-2013   |   Thông tư 13 Quy định các Tiêu chuẩn xếp loại về trường THCS...   |   Thông tư 58 về Đánh giá , xếp loại học sinh THCS...   |   Thông tư 67- Bộ GD Ban hành Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học 2011.   |   Kết quả Hội thi Thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm-Năm học 2011-2012   |   Ban lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo Huyện Vĩnh Linh   |   Chức năng nhiệm vụ của phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Linh   |   Nội dung tập huấn PCGD MN (trẻ 5 tuổi) - huyện vĩnh linh   |   Dự thảo của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc cho giaó viên Mầm non dạy trẻ hoà nhập.   |   Vài suy nghĩ về chất lượng quản lý giáo dục và đào tạo hiện nay tại Việt Nam   |   Thống kê máy vi tính hiện có trong toàn ngành ( tính đến 15/4/2011)   |   Danh học sinh dự thi gải toán qua mạng cấp tỉnh, ngày 09/4/2011   |   Bài viết về Hội cựu giáo chức Vĩnh Linh   |   HOẠT ĐỘNG “VÌ SỰ HỌC CỦA MỌI NGƯỜI”   |   Báo cáo công tác PCGD 2011 và Phương hướng, nhiệm vụ 2012   |   Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2012-2015   |   Hoat động Công đoàn hướng về kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Ba Trưng   |   Thống kê tháng 11 năm học 2011-2012   |   Thống kê tháng 10 năm học 2011-2012   |   Hoạt động hè của THCS Vĩnh Long   |   XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT   |   Vào mục TÀI NGUYÊN ( hay THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN ĐỂ XEM CÁC ĐỀ THI )   |  
| Lịch sử - Truyền thống | Ban lãnh đạo phòng | Chức năng nhiệm vụ | Hoạt động chuyên môn | Đơn vị trực thuộc | Lịch công tác | Hình ảnh Phòng | Thư viện Violet |
| Tài liệu giảng dạy | Văn bản | Điều hành tác nghiệp | Tin từ các báo |
| Giới thiệu | Thông tin giáo dục | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục THCS | Hội Khuyến học và Hội cựu giáo chức | Đào tạo bồi dưỡng | Công nghệ thông tin | Giáo dục thường xuyên | Công Đoàn | Thống kê hoạt động tháng của các bậc học | Trang tin về các nhà trường | ĐỀ KIỂM TRA CÁC NĂM | TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |
| Lịch công tác tháng | Văn bản PGD | Văn bản tỉnh | Văn bản QPPL | Văn bản sở |
| Nghe nhạc | Xem TV | RSS | Liên hệ | Quản trị site |
Công văn HD tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2011-2012

UBND HUYỆN VĨNH LINH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

       PHÒNG GIÁO DỤC               ĐỘC LẬP -TỰ DO- HẠNH PHÚC.

         Số: 151/PGD &ĐT                                   

  V/V hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp       Vĩnh Linh, ngày 23 tháng 5 năm 2011

        đầu cấp  năm học 2011-2012

                                                                                                                                           

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Tiểu học , THCS  trong huyện.

                    Thực hiện công văn số 593/ SGDĐT – QLT  ngày 19 /5/2011 của Sở GD-ĐT :”v/v Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 –2012”, Phòng hướng dẫn cụ thể như sau:

 

A- Công tác tuyển sinh vào lớp 1: bậc Tiểu học năm học 2011-2012 thực hiện theo “Điều lệ trường Tiểu học” ( Ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT );

1- Đối tượng: Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi vào trường , đặc biệt là trẻ 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Những trường hợp đặc biệt học trước tuổi các trường thực hiện theo quy định của Điều lệ.

2- Hình thức: xét tuyển.

3- Địa bàn tuyển sinh: các trường tuyển sinh học sinh trong địa bàn quy định, những trường hợp vì lý do đặc biệt tuyển sinh ngoài địa bàn thì được sự đồng ý của Phòng.

4- Hồ sơ dự tuyển:

                    + Đơn xin vào học lớp 1 ( mẫu thống nhất toàn Phòng).

                    + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .

                    + Giấy chứng nhận đã học xong lớp MG 5 tuổi .

      + Giấy tờ khác để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích, hộ nghèo …( nếu có).

5- Hội đồng tuyển sinh : mỗi trường thành lập 1 Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng ra quyết định, trong đó: Hiệu trưởng  làm chủ tịch HĐ, các phó Hiệu trưởng làm Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách văn phòng và  một số tổ, khối trưởng chuyên môn làm thành viên;

6- Thời gian:

 - Ngày 11/7/2011 các trường  mua đơn ở Phòng GD.

 -Từ 12 đến 15/7/2011: Các trường Tiểu học nhận hồ sơ và làm thủ tục xét tuyển.

 - Ngày 26 và 27/7/2011 Phòng duyệt tuyển sinh ( theo lịch).

 -  Ngày 15/8/2011 Phòng báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT ( phòng QLT và KĐCLGD).

7-  Hồ sơ duyệt tại Phòng  gồm: (lưu ý: loại  lập 2 bản nộp phòng 1 bản).

- Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh  ( 02 bản).

- Biên bản xét tuyển sinh của HĐ tuyển sinh vào lớp 1 ( 2 bản );

- Danh sách học sinh và thống kê số lượng  theo mẫu  ( 02 bản ).

- Hồ sơ học sinh ( gồm đơn vào lớp 1, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận học xong MG 5 tuổi, giấy tờ diện chính sách… nếu có).

Mẫu :                         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc.

                DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN VÀO LỚP 1

              năm học 2011-2012

                    Trường Tiểu học :………………..

A- Danh sách học sinh:

TT

Họ và tên

Ngày tháng

 năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nơi sinh

HS người dân tộc

 Diện chính sách

 

….

 

 

 

 

 

 

B- Thống kê

T số

tuyển sinh

Trong đó

Số lượng học sinh tuyển  ngoài địa bàn

 Chưa tuyển sinh trong địa bàn

6 tuổi

> 6 tuổi

 

 

 

 

        ……, ngày … tháng 7  năm 2011

                        Duyệt của Phòng GD                                                               Hiệu trưởng

8) Lệ phí tuyển sinh lớp 1 : thực hiên theo công văn 437/GD&ĐT- KHTC ngày 18/4/2011 của Sở GD-ĐT Quảng Trị , lệ phí tuyển sinh  thu mỗi em : 5 000, đ (trong đó mua đơn 500 đ và duyệt kết quả ở phòng 1000,đ;  làm công tác tuyển sinh ở trường:  3500,đ/em)

- Tiền mua học bạ , lập hồ sơ và bì đựng hồ sơ học sinh lớp 1:   10 000,đ/em.

 

B- TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 -THCS:

1) Độ tuổi dự tuyển: vào lớp 6 THCS năm học 2011-2012 thực hiện theo “ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT” ( ban hành theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 ) của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Quyết định số 24/2009/QĐ-BGD&ĐT , ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều 3 Quy chế tuyển sinh. “…Độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi ( tính từ năm sinh đến năm dự tuyển). Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước”;

2) Chính sách ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo điều 4 QCTS.

3) Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo điều 5 QCTS.

Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển . Các trường tuyển sinh hết đối tượng đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong địa bàn.

4) Địa bàn tuyển sinh: các trường tuyển sinh học sinh trong địa bàn quy định, những trường hợp vì lý do đặc biệt tuyển sinh ngoài địa bàn thì được sự đồng ý của Phòng.

5)       Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 các trường THCS nhận ở trường Tiểu học, gồm:

- Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học xin tuyển vào lớp 6 tại trường THCS trong vùng tuyển sinh.

- Học bạ chính Tiểu học có xác nhận Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ,

- Giấy tờ khác để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích, hộ nghèo …( nếu có).

6) Hội đồng tuyển sinh THCS:  mỗi trường thành lập 1 Hội đồng tuyển sinh  do Trưởng phòng ra quyết định , trong đó: Hiệu trưởng  làm chủ tịch HĐ và các phó Hiệu trưởng làm Phó Chủ tich HĐ , cán bộ phụ trách văn phòng và  một số tổ, khối trưởng chuyên môn làm thành viên;

7) Các mốc thời gian:

- Ngày 11/7/2011 các trường cử người về Phòng mua đơn TS.

- Từ ngày 12 - 15/7/2011: Các trường THCS nhận hồ sơ từ trường Tiểu học và tập trung học sinh  làm thủ tục xét tuyển, biên chế lớp học…

           - Từ ngày 28 - 29/7/2011: Phòng duyệt tuyển sinh các trường ( lịch gửi qua hộp thư).

           - Ngày 15/8/2011: Phòng GD báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở (phòng QLT&KĐCLGD) .

   8 ) Hồ duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD gồm có : (loại  lập 2 bản nộp phòng 1 bản).

- Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh THCS ( 02 bản ).

- Biên bản xét tuyển sinh của HĐ tuyển sinh THCS ( 2 bản).

- Danh sách học sinh trúng tuyển và thống kê số lượng ( 2 bản ).

- Các loại hồ sơ dự tuyển của học sinh ( dùng lập hồ sơ cho học sinh).

Mẫu :                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                        Độc lập – Tự do- Hạnh phúc.

DANH SÁCH  HỌC SINH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

năm học 2011-2012

Trường THCS :………………..

I- Danh sách thí sinh:

TT

Họ và tên

Ngày tháng

 năm sinh

Nữ

Dân

tộc

Nơi sinh

Xếp loại ở lớp 5

Diện chính sách

HK

HL

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Thống kê

Tổng số  tuyển sinh

Nữ

Trong đó

Chưa huy động

trong địa bàn

Số lượng trong địa bàn

Số lượng ngoài địa bàn

 

 

 

 

 

                                                                                 ……, ngày … tháng 7 năm 2011

                        Duyệt của Phòng GD                                                                      Hiệu trưởng

9) Lệ phí tuyển sinh lớp 6 : thực hiên theo công văn 437/GD&ĐT- KHTC ngày 18/4/2011 của Sở GD-ĐT Quảng Trị,  lệ phí tuyển sinh: 10 000, đ (trong đó mua đơn và duyệt kết quả ở phòng 1500,đ;  làm công tác tuyển sinh ở trường:  8500,đ/em).  

- Tiền mua học bạ , lập hồ sơ và bì đựng hồ sơ học sinh lớp 6:   10 000,đ/em.

C ) Tuyển sinh vào Phổ thông dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh (THCS): có 45 chỉ tiêu. Các trường Tiểu học Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê liên hệ trường PT DT NT để làm công tác tuyển sinh .

D) Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ( TP Đông Hà): thi tuyển.

  - Điều kiện:

+ Xếp loại cuối năm lớp 9: hạnh kiểm Tốt, học lực từ khá trở lên.

                    +  Môn đăng kí vào lớp chuyên; Văn và Tiếng anh từ 7,0 trở lên, các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học từ 8,0 trở lên.

                    +  Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

  -  Ngày nhận đơn dự tuyển từ 11 - 13/6/2011; Ngày thi : 17 và 18/6/2011.

   - Địa điểm tại : trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

   Học sinh liên hệ trực tiếp với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để đăng kí dự thi.

E) Tuyển sinh vào các trường THPT trong địa bàn Vĩnh Linh:

1) Hình thức thi tuyển vào THPT Vĩnh Linh, THPT Cửa Tùng.

                    -  Thời gian nộp hồ sơ:  từ 14/6 đến 16/6/2011.

                    -  Ngày thi:  27 và 28/6/2011.

                    -  Môn thi: Ngữ văn, Toán và Vật lý .

       Học sinh liên hệ trực tiếp với các trường THPT để biết rõ hơn về công tác  tuyển sinh.

2) Hình thức xét tuyển  vào THPT Bến Quan, THPT Nguyễn Công Trứ và Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Linh.

-  Thời gian nộp hồ sơ: đợt 1 từ 14-16/6/2011;   đợt 2 từ  20 -23/7/2011 .

    Học sinh liên hệ trực tiếp với các trường THPT để biết rõ hơn về công tác  tuyển sinh.

G- Hướng dẫn về quản lý thu, chi lệ phí tuyển sinh:

                    Thực hiện công văn 437/GD&ĐT – KHTC, ngày 18/4/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT, hướng dẫn hồ sơ, kinh phí thi tốt nghiệp THPT,BT THPT và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011” , Quản lý thu chi : “Lệ phí tuyển sinh là khoản thu phí theo luật Ngân sách Nhà nước và được quản lý  vào hệ thống kế toán theo quy định quản lý phí, lệ phí . Định mức chi cho các Hội đồng thi tuyển sinh, xét tuyển sinh được thực hiện theo Quyết định 2158/Q Đ – UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh, số thu không đủ chi được sử dụng từ dự toán Ngân sách được giao hàng năm của các đơn vị để chi bù”.

Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện đầy đủ , nghiêm túc, kịp thời  đảm bảo thực hiện tốt các kỳ  tuyển sinh năm học 2011-2012.

 

                                                         TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Các trường TH,THCS trong huyện;

- Ban chỉ đạo tuyển sinh PGD;                           ( đã kí)

- Lưu văn thư.

                                                                        Nguyễn Văn Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác
Văn bản Phòng
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
Lịch tháng 11.2012
[10/31/2012 3:34:47 PMnguyenduchung]
Lịch tháng 10
[10/31/2012 3:33:54 PMnguyenduchung]
Lịch tháng 8 năm 2012
[8/2/2012 10:24:40 AMquantri]
LỜI HAY - Ý ĐẸP
-“Bé chẳng học, lớn làm gì?” (Ngạn ngữ Trung Quốc)
-“Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời.” (Ngạn ngữ Trung Quốc)
-“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.”
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT NHANH

THỐNG KÊ
   Số người online: 1
   Số lượt truy cập: 354227
Bản quyền thuộc Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, Quảng Trị
Địa chỉ:TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Thiết kế- xây dựng: Edulink, Tel:0935181456- 0905609111